IoT oplossingen in de energie sector


We monitoren in real-time energie verbruik in verschillende omstandigheden en locaties, waarbij we notificaties genereren en AI gestuurde rapportages genereren wat er gebeurd binnen de specifieke omstandigheid.

Om het verbruik te kunnen beheersen, is het vereist om inzichtelijk te maken hoe en waarvoor het energie wordt verbruikt.

Naast dat uw wellicht eigen (groen) beleid voert, is voor zakelijke gebruikers (bedrijven en instellingen) de bestaande wetgeving aangepast inzake energie-verbruik.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) om energie te besparen. Per 1 juli 2019 is deze regelgeving veranderd.

Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er nu ook een informatieplicht energiebesparing. Deze geldt voor Wet milieubeheer-inrichtingen (Wm-inrichtingen) die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of een equivalent daarvan verbruiken.
Het inzichtelijk maken van energieverbruik

Wordt er onnodig energiegebruikt op momenten dat er niemand aan het werk is.


Het kunnen sturen op basis van verbruik

Welke apparaten of toepassingen binnen uw bedrijf zijn grootverbruikers.
Meer weten over IoT toepassingen in de energie-sector?

Neem contact met ons op en we hebben het er over...