Platform diensten


Het platform van IoT unlimited is uiteraard geschikt om de geleverde connectiviteit (simkaarten) van IoT unlimited te beheren. Veel organisaties maken echter al gebruik van simkaarten en afhankelijk van de leverancier, is het mogelijk ook deze simkaarten te beheren via het onafhankelijke platform van IoT unlimited.

 

Er is gekozen voor een gelaagdheid binnen het IoT unlimited platform wat ervoor zorgt dat het platform in alle mogelijke situaties (distributiekanalen) ingezet kan worden met de juiste rechten per laag. Hierdoor is het ook mogelijk om het beheer van de simkaarten per afdeling/kostenplaats te laten plaatsvinden.SAM platform


Naast het beheer platform heeft IoT unlimited ervoor gekozen om een laagdrempelig beveiligingsplatform te implementeren. Dit platform heet SAM. SAM staat voor Secure Access Management.

Met het SAM platform is het mogelijk om gezamenlijk de verkeersrouteringen te bepalen van volledig privé via VPN verbindingen tot al het verkeer via publiek internet ontsluiten of hybride tussen privé en publiek.De platformen van IoT unlimited zijn geografisch redundant opgesteld in Nederland. Op de afbeelding ziet u een schematische weergave van de verschillende componenten.

In het platform wordt een logische scheiding van klantdomeinen en verkeersstromen gemaakt.

IoT unlimited platformenEen onafhankelijk beheerplatform voor het beheer van uw connectiviteit

Voor zowel de simkaarten van IoT unlimited als die van derden.


Gelaagd platform met de mogelijkheid per laag de rechten toe te passen

Om per afdeling, kostenplaats of andere verdeling het beheer te doen.


Laagdrempelig SAM platform voor het veilig transporteren van uw data

Via VPN, publiek internet of hybride uw verkeer laten ontsluiten.
Meer weten over ons platform?

Neem contact met ons op en we hebben het er over...